Tydzień 2: Twoje potrzeby

Pigułka wiedzy: Jak wyznaczyć i zrealizować cel

Lekcja 2: Nawyk samodyscypliny

Zostaw swój komentarz, refleksję dotyczącą tej lekcji.

Read More