Terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

„W życiu bowiem istnieją rzeczy,

o które warto walczyć do samego końca.”

Paulo Coelho

 

Potrzeba terapii i wspierania rozwoju dzieci z trudnościami rozwojowymi w ich domach rodzinnych, to niezwykle trudne, a zarazem ekscytujące zadanie dla pedagoga specjalnego.

Zaburzenia takie jak autyzm, Zespoł Aspergera czy mutyzm obarczone są dużym poczuciem lęku. Dla różnych dzieci lęk ten ma różne podłoże: dla jednych jest związany ze zmianą pomieszczenia, dla innych z osobą terapeuty, jeszcze dla innych znaczenie może mieć hałas na poczekalni. Niestety, każde dziecko, bez względu na rodzaj zaburzenia musi nauczyć się funkcjonować w świecie, który jest dla nich tak trudny.

`Pomagam dzieciom i młodzieży z następującymi trudnościami i niepełnosprawnościami:

• niepełnosprawności intelektualne,

• zespół Downa,

• autyzm,

• zespół Aspergera,

• porażenie mózgowe,

• mutyzm,

trudności w nauce, niechęć do nauki,

• nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),

zaburzenia zachowania o różnym podłożu,

konflikty, agresja, trudności w radzeniu sobie z emocjami,

Nieodzownym elementem mojej pracy są natępujące terapie:

 

Terapia NeuroTaktylna dr Switłany Masgutowej, której zadaniem jest pobudzenie i przygotowanie receptorów znajdujących się w skórze do prawidłowego odbioru bodźców z otoczenia. Poprzez stymulację skóry, mięśni i stawów następuje regulacja bodźców dochodzących do mózgu. Terapia NeuroTaktylna powoduje zwiększenie świadomości ciała, działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy.

Jest doskonała na redukcję stresu nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych, ale dla każdej osoby, której życie obarczone jest wysokim wskaźnikiem stresu.

Jest doskonała na redukcję stresu nie tylko dla dzieci niepełnosprawnych, ale dla każdej osoby, której życie obarczone jest wysokim wskaźnikiem stresu.

„Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych”

Ta forma terapii przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych jest zaburzony. Odruchy te powinny zostać zintegrowane po to, by nie blokować prawidłowego funkcjonowania takich schematów jak: ruchy związane z jedzeniem, mową, czy też wyrażaniem emocji. Jest to szczególnie ważne dla osób z zaburzeniami mowy czy wadami wymowy.

Terapia ma za zadanie uruchomić naturalne mechanizmy rozwoju odruchów twarzy poprzez m.in. samoregulację napicia mięśniowego. 

 

 TUS – trening umiejętności społecznych to trening grupowy w trakcie którego dzieci i młodzież uczą się zachowań akceptowalnych społecznie. Terapeuta, zwykle z pomocą drugiej osoby modeluje dziecku sytuacje, z którymi może się spotkać w codziennym życiu.

W trakcie TUS dziecko ma możliwość:

 • poznać metody radzenia sobie z emocjami,
 • poznać techniki asertywnej komunikacji,
 • nauczyć się rozpoznawania emocji innych,
 • zdobić umiejętność współpracy w grupie,
 • nauczyć się przestrzegania zasad,
 • nauczyć się tak modyfikować własne zachowania, by były bardziej akceptowane społecznie.

 Terapia funkcji poznawczych  to propozycja indywidualnych zajęć dla dzieci  i młodzieży, której nadrzędnym celem jest wsparcie funkcji poznawczych:

 • pamięci,
 • uwagi,
 • myślenia i wyobraźni,
 • językowych,
 • spostrzegania. 

Każde dziecko, bez względu na zaburzenie z jakim się mierzy, wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego, dlatego też nie dostosowujemy dziecka do metody, tylko metody pracy dobieramy indywidualnie do dziecka. Właśnie dlatego Drogi Rodzicu nie podamy tutaj listy metod z których korzystamy. Uważamy, że takie podejście odbiera indywidualność Waszemu dziecku!

To, co jest dziecku potrzebne określone zostaje we wstępnej diagnozie, następnie układany jest plan terapii dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Plan terapii jest w trakcie pracy terapeuty ciągle modyfikowany, gdyż jest on tworzony dla dziecka, a nie dziecko dopasowywane do planu.

Pracujemy nas zaburzonymi funkcjami poznawczymi poprzez stymulację pamięci, uwagi, spostrzegania i myślenia. Wspieramy rozwój ruchowy i emocjonalny dziecka, o którym tak często zapomina się w wirze pracy nad umiejętnościami typowo szkolnymi. Wszystkie te elementy pracy przygotowują dziecko do pracy nad rozwojem społecznym.

Pytania i odpowiedzi:

1. Ile kosztuje terapia dla dzieci i młodzieży?

 • Terapia NeuroTaktylna – 50 min. – 70 zł
 • Terapia odruchów ustno-twarzowych – 50 min. – 70 zł
 • TUS – Trening Umiejętności Społecznych – 2 godz. – 70 zł (całość)
 • Terapia funkcji poznawczych – 50 min. – 70 zł

2.Co zawiera cena?

Cena obejmuje 50 min. zajęć z dzieckiem i 10 min. konsultacji z rodzicem w celu omówienia pracy z dzieckiem i przekazanie wskazówek do pracy w domu.

3. Skąd mam wiedzieć, jakiej terapii potrzebuje moje dziecko?

Zapraszam Cię na BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ – 30 min., w trakcie której postaram się rozwiać Twoje wątpliwości.

4. Czy jest opcja wykupienia pakietu konsultacji w tańszej cenie?

Oczywiście! Decydując się na 10 zajęć z góry otrzymasz ode mnie 10% rabatu!

5. Czy wystawia Pani rachunek lub fakturę?

Oczywiście. Prowadzę działalność gospodarczą i wystawiam rachunek za każdą transakcję.